Praneškite apie korupciją

Susidūręs su Salako socialinės globos namų darbuotojų korupcinio pobūdžio veikla asmuo gali kreiptis į:

Pranešimas: pranešime nurodykite asmenis, kurie savo veiksmais ar neveikimu padarė ar daro nusikalstamas veikas. Taip pat nurodykite įvykio vietą, laiką, ir kitas aplinkybes, galinčias turėti reikšmės atliekant vėlesnį įvykio aplinkybių tyrimą.