Globos kaina

Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T-74 „ Dėl Salako socialinės globos namų teikiamų ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų kainų “ Salako socialinės globos namų teikiamų ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų kaina vienam asmeniui per mėnesį:

1016,51 Eur

Senyvo amžiaus asmeniui ar suaugusiam asmeniui su negalia

1177,88 Eur

Senyvo amžiaus asmeniui ar suaugusiam asmeniui su sunkia negalia