Globos kaina

Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 4 d. sprendimu Nr. T-20 „ Dėl Salako socialinės globos namų teikiamų ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų kainų “ Salako socialinės globos namų teikiamų ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų kaina vienam asmeniui per mėnesį:

950,46 Eur

Senyvo amžiaus asmeniui ar suaugusiam asmeniui su negalia

1066,22 Eur

Senyvo amžiaus asmeniui ar suaugusiam asmeniui su sunkia negalia