Darbuotojų samdymo ir išsaugojimo tvarka

Patvritinta:
Salako socialinės globos namų direktoriaus
2019 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V- 5

Suderinta:
Darbuotojų atstovas
Valerija Sadauskienė