Salako globos namai

0

Gyventojai

0

Darbuotojų

0

Metų kartu

„...Žmonės būna neprotingi, nelogiški ir egoistiški. Vis dėlto mylėkite juos!
Jeigu darote gera, žmonės Jums priskiria egoistinius arba savanaudiškus motyvus. Vis dėlto darykite gera!
Jeigu Jums pasisekė, įsigysite netikrų draugų ir tikrų priešų. Tegul Jums vis dėlto sekasi!
Gerieji Jūsų darbai bus užmiršti rytoj. Vis dėlto darykite gerus darbus!
Sąžiningumas ir nuoširdumas daro Jus pažeidžiamą. Vis dėlto būkite sąžiningi ir nuoširdūs!
Tai, ką Jūs kūrėte metais, gali būti sugriauta per trumpą laiką. Vis dėlto kurkite!
Vargšams tikrai reikia pagalbos, bet kai kurie žmonės gali Jus be perstojo atakuoti, jei šiems padedate.
Vis dėlto padėkite! Atiduodami pasauliui, ką turite geriausio, rizikuojate likti nuogi. Vis dėlto duokite tai, ką turite geriausio!“

Iš Motinos Teresės knygos „Visai paprastas kelias“

Apie mus

Salako socialinės globos namai yra socialinių paslaugų įstaiga, kurios paskirtis – užtikrinti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą nesavarankiškiems ar iš dalies savarankiškiems senyvo amžiaus asmenims ar suaugusiems asmenims su negalia, kurie negali gyventi savarankiškai, naudotis kitomis bendruomenės paslaugomis ir kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra. Globos namuose apgyvendinami Zarasų rajono senyvo amžiaus asmenys ir suaugę asmenys su negalia.

Mūsų vertybės

Pagarba žmogui, žmogaus teisėms
Orumas
Pasiaukojimas
Meilė artimui
Kantrybė

Mūsų misija

Globos namų veikla grindžiama bendražmogiškomis vertybėmis ir socialinio darbo principais.

Socialinės globos paslaugos gyventojams teikiamos įvertinus jų poreikius, užtikrinant saugią ir sveiką aplinką, gerbiant jo nepriklausomybę bei išsaugant orumą atitinkančią pagalbą, suderintą su asmens sveikatos priežiūra, nuolatine slauga ir priežiūra, kitomis specialiosios pagalbos priemonėmis, padedančiomis kompensuoti prarastą savarankiškumą bei gebėjimus palaikyti socialinius ryšius su artimaisiais ir visuomene.

Mūsų vizija

Nuolat tobulėjanti ir taikanti pažangiausius socialinės globos metodus organizacija, kuri teikia profesionalią ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą Zarasų rajono senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia.

Mus galite paremti paskirdami 1,2% pajamų mokesčio

Įstaigos kodas 187912035
a/s LT197300010083329310
AB bankas „Swedbankas”
kodas 73000

Galerija

Mūsų įstaigai suteiktas EQUASS Assurance kokybės sertifikatas

Projekto „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ tikslas – didinti Lietuvos socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus.

Kontaktai

Vilma Zarakauskienė

Direktorė

8 385 59285
zarakauskiene@gmail.com

Daugailių g. 10, Salakas

32216, Zarasų r.

Atmintis gyva, nes liudija

Mūsų globos namai taip pat jungėsi prie kasmetinės akcijos „Atmintis gyva, nes liudija”. Namų languose degėm žvakeles, žiūrėjome filmus apie tų metų įvykius,…