www.pigiossvetaines.lt - interneto svetainių kūrimas pigiai
 

TARPTAUTINĖS PAGYVENUSIŲ DIENOS MINĖJIMAS

MŪSŲ GLOBOS NAMUOSE

Senjorai neatskiriama mūsų gyvenimo dalis. Tai visų mūsų tėvai, seneliai, dėdės, tetos. Mūsų kasdienis darbas susietas su šiais žmonėmis. Jų gyvenimo patirtis, gerumas ir kantrybė – tai neišsenkantis vertybių šaltinis iš kurio semiamės stiprybės dirbdami kasdienius darbus.

Pagyvenusių žmonių diena buvo paminėta ir mūsų įstaigoje.

Šventę pradėjome šv. Mišiomis. Meldėmes, kad Dievas suteiktų stiprybės ir sveikatos mūsų gyventojams.

Kadangi mūsų šventė sutapo su dar viena švente mūsų įstaigoje (buvo simboliškai perkirpta juostelė prie socialinės globos namų, kuriuose įgyvendinant Salako socialinės globos namų infrastruktūros modernizavimo projektą buvo suremontuota, atnaujinta ir modernizuota tiek pastato vidus, tiek išorė, globos namai aprūpinti reikiama įranga ir inventoriumi bei pritaikyta specialius poreikius turintiems žmonėms), tad pas mus sugūžėjo visas būrys garbių svečių – tai ir Zarasų rajono meras N. Gusevas, administracijos direktorius R. Keršys, administracijos direktoriaus pavaduotojas E. Jurevičius, tarybos nariai D. Kelečienė, P. Popovas, Salako seniūnas R. Kisielius, Salako Garbės  pilietis A. Vapšys ir kt.

Šilti sveikinimo žodžiai pasiekė kiekvieno mūsų gyventojo širdį, kai kuriuos sugraudino iki ašarų.

Mes savo ruožtu apdovanojome  globos namų aktyviausius, daugiausia prisidedančius prie globos namų gražinimo, nuoširdžiai bendraujančius, besirūpinančius silpnaisiais, šviesuliukus, kuriems viskas dar įdomu ir žingeidu  – V. Trapnauskaitę, V. Karlienę, G. Zarakauską, S. Plešoną, V. Stankevičių, L. Dainį.

Renginį vainikavo Turmanto kultūros centro ansamblio „Sidabrinė gija“ koncertas. Dainos lietuvių, lenkų, rusų kalbomis aidėjo taip smagiai, kad kojos pačios kilnojosi, traukėme visi kartu su atlikėjais. Labai jiems dėkingi už smagų ir energingą pasirodymą.

Šventė praėjo, bet tegul mums visiems ši diena primena, kad kiekvienas žmogus yra nuostabus ir nepakartojamas, kad senatvė toli gražu ne gyvenimo pabaiga, o tik gražus tarpsnis, kada galime džiaugtis savo subrandintais vaisiais,gerėtis auksiniu rudeniu.....