www.pigiossvetaines.lt - interneto svetainių kūrimas pigiai
 

PATVIRTINTA

Salako socialinės globos namų direktoriaus

2015 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. V-54

 
 
 
SALAKO SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ
ETATŲ SĄRAŠAS
 
 

Eil. Nr.

Pareigybė
Etatas
 

Valdymo personalas:

2,0
1.
Direktorius
1,0
2.
Vyr. buhalteris
1,0
 

Socialinio darbo personalas:

7,25
3.
Vyr. socialinis darbuotojas
0,5
4.
Socialinis darbuotojas
1,75
5.
Socialinio darbuotojo padėjėjas
5
 

Sveikatos priežiūros personalas:

2,25
6.
Slaugytojas
1,0
7.
Slaugytojo padėjėjas
1,0
8.
Masažuotojas
0,25
 

Aptarnavimo ir ūkio personalas:

6,0
9.
Ūkvedys
1,0
10.
Virėjas
2,0
11.
Kūrikas
3,0
 
 
 
 
Iš viso:
17,5
 
________________________________