www.pigiossvetaines.lt - interneto svetainių kūrimas pigiai
 

Salako socialinės globos namai

Daugailių g.10
Salakas
32216 Zarasų r.
Tel./faks. 8 385 59285
 

 

 

„...Žmonės būna neprotingi, nelogiški ir egoistiški.
Vis dėlto mylėkite juos!

Jeigu darote gera, žmonės Jums priskiria egoistinius arba savanaudiškus motyvus.

Vis dėlto darykite gera!

Jeigu Jums pasisekė, įsigysite netikrų draugų ir tikrų priešų.

Tegul Jums vis dėlto sekasi!
Gerieji Jūsų darbai bus užmiršti rytoj.
Vis dėlto darykite gerus darbus!
Sąžiningumas ir nuoširdumas daro Jus pažeidžiamą.
Vis dėlto būkite sąžiningi ir nuoširdūs!

Tai, ką Jūs kūrėte metais, gali būti sugriauta per trumpą laiką.

Vis dėlto kurkite!

Vargšams tikrai reikia pagalbos, bet kai kurie žmonės gali Jus be perstojo atakuoti, jei šiems padedate.

Vis dėlto padėkite!

Atiduodami pasauliui, ką turite geriausio, rizikuojate likti nuogi.

Vis dėlto duokite tai, ką turite geriausio!“
 

                     (Iš Motinos Teresės knygos „Visai paprastas kelias“)

 
 

Salako socialinės globos namai – savivaldybės biudžetinė įstaiga  finansuojama iš Zarasų rajono savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšų. Globos namams finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos. Įstaigos kodas 187912035. Adresas: Daugailių g. 10, Salakas, Zarasų rajonas, tel./faks. (8 385) 59 285, elektroninis paštas Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą

Įstaiga įkurta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 1998 m. ,,Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros programos“ lėšomis. Įstaigos veiklos pradžia 1999-02-01.
Salako socialinės globos namai yra socialinių paslaugų įstaiga, kurios paskirtis – užtikrinti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą nesavarankiškiems ar iš dalies savarankiškiems senyvo amžiaus asmenims ar suaugusiems asmenims su negalia, kurie negali gyventi savarankiškai, naudotis kitomis bendruomenės paslaugomis ir kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra. Globos namuose apgyvendinami  Zarasų rajono senyvo amžiaus asmenys ir suaugę asmenys su negalia, vadovaujantis savivaldybės institucijos nustatyta tvarka priimtu sprendimu dėl socialinės globos asmeniui skyrimo globos namuose.

Globos namų veikla grindžiama bendražmogiškomis vertybėmis ir socialinio darbo principais. Socialinės globos paslaugos gyventojams teikiamos įvertinus jų poreikius, užtikrinant saugią ir sveiką aplinką, gerbiant jo nepriklausomybę bei išsaugant orumą atitinkančią pagalbą, suderintą su asmens sveikatos priežiūra, nuolatine slauga ir priežiūra, kitomis specialiosios pagalbos priemonėmis, padedančiomis kompensuoti prarastą savarankiškumą bei gebėjimus palaikyti socialinius ryšius su artimaisiais ir visuomene.

Įstaigos veikla yra licencijuota. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2014 m. liepos 23 d. įstaigai išdavė 2 licencijas socialinei globai teikti (institucinę socialinę globą (ilgalaikę, trumpalaikę) suaugusiems asmenims su negalia ir institucinę socialinę globą (ilgalaikę, trumpalaikę) senyvo amžiaus asmenims). Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos  2011 m. balandžio 4 d. suteikė teisę įstaigai verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti bendrosios praktikos slaugos, masažo paslaugas globos namų gyventojams pagal išduotą Licenciją Nr. 3368.

2016 m. planinis globos namų gyventojų skaičius – 32 .

Mūsų vertybės: pagarba žmogui, žmogaus teisėms; orumas;  pasiaukojimas; meilė artimui; kantrybė.

Kokybė, orientavimasis į klientus, ekonomiškumo ir efektyvumo klausimai yra patys svarbiausi įstaigos veikloje. Todėl visos gaunamos lėšos iš savivaldybės biudžeto ir valstybės biudžeto (specialioji tikslinė dotacija) skiriamos įstaigos veiklos tikslų įgyvendinimui, globos namų gyventojų gyvenimo kokybės ir teikiamų paslaugų kokybės, darbuotojų kompetencijos užtikrinimui ir gerinimui.